คำถามยอดนิยม

พรหมลิขิตคืออะไร?

พรหมลิขิตคืออะไร? เทววิทยา

การกำหนดล่วงหน้า / การกำหนดล่วงหน้าคืออะไร? พรหมลิขิตเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหมายความว่าอย่างไร พระเจ้ากำหนดล่วงหน้าว่าใครจะได้รับการช่วยให้รอด?

อ่านเพิ่มเติม
พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย? โลกทัศน์

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย? คริสเตียนควรมองผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม
การยอมจำนนต่อพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร

การยอมจำนนต่อพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ์

การยอมจำนนต่อพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร ทำไมบางครั้งการยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องยาก?

อ่านเพิ่มเติม
เหตุใดจึงมีเรื่องอื้อฉาวของผู้ประกาศข่าวประเสริฐมากมาย?

เหตุใดจึงมีเรื่องอื้อฉาวของผู้ประกาศข่าวประเสริฐมากมาย? ศาสนาคริสต์

เหตุใดจึงมีเรื่องอื้อฉาวของผู้ประกาศข่าวประเสริฐมากมาย? เหตุใดการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จึงมีแนวโน้มที่จะให้ยืมตัวแก่ผู้เผยแพร่ข่าวกรองที่หนีจากฝูงเงินของพวกเขา?

อ่านเพิ่มเติม
การไล่ตามลมในปัญญาจารย์หมายความว่าอย่างไร

การไล่ตามลมในปัญญาจารย์หมายความว่าอย่างไร หนังสือพระคัมภีร์

การไล่ตามลมในปัญญาจารย์หมายความว่าอย่างไร เหตุใดหนังสือปัญญาจารย์จึงกล่าวถึงหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการไล่ตามลม?

อ่านเพิ่มเติม
ทำไมพระเยซูถึงบอกเปโตรว่า ซาตานจงมาข้างหลังฉัน

ทำไมพระเยซูถึงบอกเปโตรว่า ซาตานจงมาข้างหลังฉัน หนังสือพระคัมภีร์

ทำไมพระเยซูถึงบอกเปโตรว่า ซาตานจงมาข้างหลังฉัน ทำไมพระเยซูถึงเรียกเปโตรว่าเป็นซาตาน?

อ่านเพิ่มเติม
ขบวนการ Fellowship Bible Church (ยีน Getz) คืออะไร?

ขบวนการ Fellowship Bible Church (ยีน Getz) คืออะไร? ศาสนาคริสต์

การเคลื่อนไหวของคริสตจักร Fellowship Bible Church คืออะไร? Gene Getz คือใคร? มีโบสถ์พระคัมภีร์ Fellowship กี่แห่ง?

อ่านเพิ่มเติม
โปรโตอีวานเจเลียมคืออะไร?

โปรโตอีวานเจเลียมคืออะไร? หนังสือพระคัมภีร์

protoevangelium คืออะไร (proto-evangelium / proto evangelium)? พระกิตติคุณกล่าวถึงหรือพยากรณ์ครั้งแรกเมื่อใด

อ่านเพิ่มเติม
ฉันเป็นชาวฮินดู เหตุใดฉันจึงควรเป็นคริสเตียน

ฉันเป็นชาวฮินดู เหตุใดฉันจึงควรเป็นคริสเตียน ลัทธิและศาสนา

ฉันเป็นชาวฮินดู เหตุใดฉันจึงควรเป็นคริสเตียน อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาคริสต์?

อ่านเพิ่มเติม
ทำไมเราควรโกรธช้า (สุภาษิต 15:18)?

ทำไมเราควรโกรธช้า (สุภาษิต 15:18)? หนังสือพระคัมภีร์

ทำไม​เรา​ควร​โกรธ​ช้า? อะไรคือความหมายของสุภาษิต 15:18?

อ่านเพิ่มเติม
อะไรคือส่วนผสมในการนมัสการตามพระคัมภีร์อย่างแท้จริง?

อะไรคือส่วนผสมในการนมัสการตามพระคัมภีร์อย่างแท้จริง? คริสตจักร

อะไรคือส่วนผสมในการนมัสการตามพระคัมภีร์อย่างแท้จริง? การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
แบบสำรวจของประทานฝ่ายวิญญาณ - ของประทานฝ่ายวิญญาณต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคืออะไร

แบบสำรวจของประทานฝ่ายวิญญาณ - ของประทานฝ่ายวิญญาณต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคืออะไร พระวิญญาณบริสุทธิ์

แบบสำรวจของประทานฝ่ายวิญญาณ - ของประทานฝ่ายวิญญาณต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์กล่าวถึงคืออะไร ฉันจะเข้าใจได้อย่างไรว่าของประทานฝ่ายวิญญาณต่างๆ คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
ไก่ขันมีความหมายอย่างไรเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง?

ไก่ขันมีความหมายอย่างไรเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง? หนังสือพระคัมภีร์

ไก่ขันมีความหมายอย่างไรเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้ง? ไก่ขันมีความหมายพิเศษหรือไม่เมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซู?

อ่านเพิ่มเติม
ลัทธิอเทวนิยมใหม่คืออะไร?

ลัทธิอเทวนิยมใหม่คืออะไร? โลกทัศน์

ลัทธิอเทวนิยมใหม่คืออะไร? เหตุใดผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าใหม่จึงมีความเข้มแข็งในการโต้แย้งของพวกเขา?

อ่านเพิ่มเติม
พระคัมภีร์กล่าวถึงยาแบบองค์รวมว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์กล่าวถึงยาแบบองค์รวมว่าอย่างไร? สุขภาพ

พระคัมภีร์กล่าวถึงยาแบบองค์รวมว่าอย่างไร? ยาแบบองค์รวมเป็นสิ่งที่คริสเตียนสามารถพิจารณาได้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
โลกในสมัยของ Peleg ถูกแบ่งอย่างไร?

โลกในสมัยของ Peleg ถูกแบ่งอย่างไร? การสร้าง

โลกในสมัยของ Peleg ถูกแบ่งอย่างไร? โลกถูกแบ่งแยกในสมัย ​​Peleg หมายถึงทวีปที่แยกจากกันหรือที่ Tower of Babel?

อ่านเพิ่มเติม
คริสตจักรควรเป็นมิตรกับผู้แสวงหาหรือไม่?

คริสตจักรควรเป็นมิตรกับผู้แสวงหาหรือไม่? คริสตจักร

คริสตจักรควรเป็นมิตรกับผู้แสวงหาหรือไม่? อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเป็นมิตรกับผู้แสวงหาและมุ่งเน้นผู้แสวงหา?

อ่านเพิ่มเติม
เหตุใดพระกิตติคุณทั้งสี่จึงดูเหมือนนำเสนอข่าวสารแห่งความรอดที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่

เหตุใดพระกิตติคุณทั้งสี่จึงดูเหมือนนำเสนอข่าวสารแห่งความรอดที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ คัมภีร์ไบเบิล

เหตุใดพระกิตติคุณทั้งสี่จึงดูเหมือนนำเสนอข่าวสารแห่งความรอดที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาใหม่สอดคล้องกับข่าวสารแห่งความรอดหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม


แนะนำ

ชื่อผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้ในวิวรณ์ 19:11 มีความสำคัญอย่างไร
นัยสำคัญของไนน์ในพระคัมภีร์คืออะไร?
ลำดับของเมลคีเซเดค (สดุดี 110:4; ฮีบรู 7:17) คืออะไร?
ทฤษฎีคำสั่งของพระเจ้าคืออะไร?
มีคายาห์เป็นใครในพระคัมภีร์?
พระเยซูนำความสุขมาสู่โลกได้อย่างไร?
คุณธรรมเจ็ดประการคืออะไร?
คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​วิธี​ที่​คุณ​ควร​ปฏิบัติ​ต่อ​ผู้​อื่น?
มีเหตุผลใดบ้างที่จะกลัวการเข้าไปในสุสาน / สุสาน?
มนุษย์มีเจตจำนงเสรีจริงหรือ?
คำอุปมาเรื่องพวกฟาริสีกับคนเก็บภาษีหมายความว่าอย่างไร
การปฏิเสธตัวเองหมายความว่าอย่างไร?
เหตุใดมอร์มอนจึงเรียกตนเองว่าเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
การเป็นสามีที่ชอบธรรมหมายความว่าอย่างไร
ทำไมคนเขลาจึงดูหมิ่นปัญญา (สุภาษิต 1:7)?
Top