คำถามยอดนิยม

คริสเตียนควรปฏิบัติต่อเจ้านายของตนอย่างไร?

คริสเตียนควรปฏิบัติต่อเจ้านายของตนอย่างไร? ชีวิต

คริสเตียนควรปฏิบัติต่อเจ้านายของตนอย่างไร? คริสเตียนควรปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม
ความเพ้อฝันแบบสัมบูรณ์คืออะไร?

ความเพ้อฝันแบบสัมบูรณ์คืออะไร? โลกทัศน์

ความเพ้อฝันแบบสัมบูรณ์คืออะไร? นักอุดมคตินิยมสัมบูรณ์คืออะไร? ความเพ้อฝันแบบสัมบูรณ์เข้ากันได้กับพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Ellen G. White คือใคร?

Ellen G. White คือใคร? ลัทธิและศาสนา

Ellen G. White คือใคร? Ellen G. White เป็นผู้ก่อตั้ง Seventh Day Adventism หรือไม่? นิมิตของ Ellen G. White เป็นพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
การเกลียดชังความชั่วหมายความว่าอย่างไร (โรม 12:9)?

การเกลียดชังความชั่วหมายความว่าอย่างไร (โรม 12:9)? หนังสือพระคัมภีร์

เกลียดชังความชั่วหมายความว่าอย่างไร อะไรคือความหมายของโรม 12:9?

อ่านเพิ่มเติม
หลักคำสอนและพันธสัญญาในลัทธิมอร์มอนคืออะไร?

หลักคำสอนและพันธสัญญาในลัทธิมอร์มอนคืออะไร? ลัทธิและศาสนา

หลักคำสอนและพันธสัญญาในลัทธิมอร์มอนคืออะไร? ชาวมอรมอนถือว่าหลักคำสอนและพันธสัญญามีอำนาจเหมือนพระคัมภีร์ไบเบิลหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม
การเปลี่ยนความเชื่อคืออะไร?

การเปลี่ยนความเชื่อคืออะไร? ความรอด

การเปลี่ยนความเชื่อคืออะไร? การกลับใจใหม่หมายความว่าอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใส

อ่านเพิ่มเติม
พระเยซูเป็นคริสเตียนหรือไม่?

พระเยซูเป็นคริสเตียนหรือไม่? พระเยซูคริสต์

พระเยซูเป็นคริสเตียนหรือไม่? คริสเตียนคืออะไร และพระเยซูไม่ใช่คริสเตียนหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
ผิดไหมที่จะมีตุ๊กตาเทวดา?

ผิดไหมที่จะมีตุ๊กตาเทวดา? เทวดาและปีศาจ

ผิดไหมที่จะมีตุ๊กตาเทวดา? รูปปั้นเทวดาเป็นไอดอลหรือไม่? รูปปั้นเทวดามีลักษณะเหมือนเทวดาจริงหรือ?

อ่านเพิ่มเติม
พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเวทมนตร์ นักมายากล นักเล่นกลลวงตา?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเวทมนตร์ นักมายากล นักเล่นกลลวงตา? โลกทัศน์

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเวทมนตร์ นักมายากล นักเล่นกลลวงตา? คริสเตียนสามารถเป็นนักมายากล / นักเล่นกลลวงตาได้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต? ชีวิต

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต? เหตุใดความซื่อสัตย์จึงมีความสำคัญมาก? ทำไมความล้มเหลวของความซื่อสัตย์สุจริตจึงทำให้ท้อใจ?

อ่านเพิ่มเติม
บัพติศมาและศีลมหาสนิทหมายถึงพระคุณหรือไม่?

บัพติศมาและศีลมหาสนิทหมายถึงพระคุณหรือไม่? นิกายโรมันคาทอลิก

บัพติศมาและศีลมหาสนิทหมายถึงพระคุณหรือไม่? ศีล/ศาสนพิธีหมายถึงพระคุณหรือเครื่องหมายแห่งพระคุณหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหน? พระเยซูอยู่ในสวรรค์หรือไม่?

ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหน? พระเยซูอยู่ในสวรรค์หรือไม่? พระเยซูคริสต์

ตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหน? พระเยซูอยู่ในสวรรค์หรือไม่? ถ้าสวรรค์เป็นสถานที่ฝ่ายวิญญาณ พระเยซูอยู่ในพระวรกายของพระองค์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
ชาวคานาอันเป็นใคร?

ชาวคานาอันเป็นใคร? คนในพระคัมภีร์

ชาวคานาอันเป็นใคร? ต้นกำเนิดของชาวคานาอันคืออะไร? ชาวคานาอันอาศัยอยู่ที่ไหนในความสัมพันธ์กับอิสราเอล

อ่านเพิ่มเติม
อีสเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากอะไร?

อีสเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากอะไร? ชีวิต

อีสเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากอะไร? วันหยุดอีสเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไร? เทศกาลอีสเตอร์มาจากไหน?

อ่านเพิ่มเติม
ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อมีอะไรบ้าง?

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อมีอะไรบ้าง? ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อมีอะไรบ้าง? ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อที่รู้จักกันดีที่สุดข้อใดบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
เราควรอ่านหนังสืออื่นๆ หรือแค่คัมภีร์ไบเบิล?

เราควรอ่านหนังสืออื่นๆ หรือแค่คัมภีร์ไบเบิล? คัมภีร์ไบเบิล

เราควรอ่านหนังสืออื่นๆ หรือแค่คัมภีร์ไบเบิล? เป็นการดีหรือไม่ที่จะอ่านหนังสือคริสเตียนนอกเหนือจากการอ่านพระคัมภีร์?

อ่านเพิ่มเติม
เหตุใดจึงไม่สร้างอาดัมและเอวาพร้อมกัน (ปฐมกาล 2)

เหตุใดจึงไม่สร้างอาดัมและเอวาพร้อมกัน (ปฐมกาล 2) หนังสือพระคัมภีร์

เหตุใดจึงไม่สร้างอาดัมและเอวาพร้อมกัน (ปฐมกาล 2) เหตุใดพระเจ้าจึงสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงสร้างเอวาในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม
อพยพ 21:22–23 เกี่ยวข้องกับปัญหาการทำแท้งอย่างไร

อพยพ 21:22–23 เกี่ยวข้องกับปัญหาการทำแท้งอย่างไร หนังสือพระคัมภีร์

อพยพ 21:22–23 เกี่ยวข้องกับปัญหาการทำแท้งอย่างไร อพยพ 21:22–23 หมายความว่าพระเจ้าถือว่าการฆ่าทารกในครรภ์เป็นการฆาตกรรมหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม


แนะนำ

Top