หมวดหมู่: ครอบครัวและการเลี้ยงดู

พระเจ้าตรัสอะไรกับพ่อเลี้ยงเดี่ยว?

พระเจ้าตรัสอะไรกับพ่อเลี้ยงเดี่ยว? มีพ่อคนเดียวในพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top