หมวดหมู่: พระเจ้า

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในวันที่ 11 กันยายน?

พระเจ้าอยู่ที่ไหนในวันที่ 11 กันยายน? ทำไมพระเจ้าปล่อยให้วันที่ 11 กันยายนเกิดขึ้น? 911 เป็นคำพิพากษาจากพระเจ้าหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราหมายความว่าอย่างไร

พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราหมายความว่าอย่างไร แนวคิดเรื่องพ่อที่เปี่ยมด้วยความรักเป็นภาพความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

จริงไหมที่ทุกสิ่งเป็นไปได้กับพระเจ้า?

จริงไหมที่ทุกสิ่งเป็นไปได้กับพระเจ้า? โดยทางพระเจ้า เป็นไปได้จริงหรือที่ฉันจะทำอะไรก็ได้?

อ่านเพิ่มเติม

โกรธพระเจ้าผิดไหม?

โกรธพระเจ้า/โกรธพระเจ้าผิดไหม? พระเจ้าเข้าใจไหมว่าโกรธพระองค์? ความโกรธต่อพระเจ้าเป็นบาปหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

มานุษยวิทยาคืออะไร?

มานุษยวิทยาคืออะไร? เหตุใดพระคัมภีร์จึงมักพรรณนาถึงพระเจ้าโดยใช้คุณลักษณะทางกายภาพ?

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นลูกแก้วในสายพระเนตรของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

การเป็นลูกแก้วในสายพระเนตรของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร พระคัมภีร์หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงลูกแก้วตา?

อ่านเพิ่มเติม

มีข้อโต้แย้งที่แน่ชัดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าหรือไม่?

มีข้อโต้แย้งที่แน่ชัดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าหรือไม่? มีหลักฐานหรือหลักฐานว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นอยู่ของพระเจ้าคืออะไร?

ความเป็นอยู่ของพระเจ้าคืออะไร? พระเจ้ามีตัวตนอยู่จริงหมายความว่าอย่างไร? ข้อความใดในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการอยู่นิ่งของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

คุณลักษณะของพระเจ้าคืออะไร?

คุณลักษณะของพระเจ้าคืออะไร? อะไรคือความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า? คุณลักษณะใดของพระเจ้าที่สามารถสื่อสารได้หรือไม่สามารถสื่อสารได้?

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนดี?

ทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนดี? ทำไมพระเจ้าไม่ป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนดี?

อ่านเพิ่มเติม

การเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

การเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร จะเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร? การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงอะไร การพูดตามพระคัมภีร์?

อ่านเพิ่มเติม

ผิดไหมที่จะตำหนิพระเจ้า?

ผิดไหมที่จะตำหนิพระเจ้า? การกล่าวโทษพระเจ้าเป็นบาปหรือไม่? เหตุใดพระเจ้าจึงดูเหมือนถูกตำหนิสำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง? พระเจ้าเข้าใจไหมเมื่อเราตำหนิพระองค์?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าคาดหวังให้เรามีความศรัทธาที่มืดบอดหรือไม่?

พระเจ้าคาดหวังให้เรามีความศรัทธาที่มืดบอดหรือไม่? ศรัทธาต้องมืดบอดจึงจะเป็นศรัทธาที่แท้จริงหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะของพระเจ้าคืออะไร?

ลักษณะของพระเจ้าคืออะไร? พระคัมภีร์พรรณนาถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไร? เรารู้อะไรได้อย่างมั่นใจเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของ charis ในพระคัมภีร์คืออะไร?

ความหมายของ charis ในพระคัมภีร์คืออะไร? ความหมายของคำภาษากรีก charis คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคือคุณลักษณะที่สื่อสารได้และไม่สามารถสื่อสารกันได้ของพระเจ้า?

อะไรคือคุณลักษณะที่สามารถสื่อสารได้ของพระเจ้า? อะไรคือคุณลักษณะที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าเป็นไฟที่เผาผลาญหมายความว่าอย่างไร?

พระเจ้าเป็นไฟที่เผาผลาญหมายความว่าอย่างไร? เหตุใดพระเจ้าจึงเกลียดชังความบาป ความชั่วร้าย และความชั่วร้ายอย่างยิ่ง?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าเป็นผู้สร้างหมายความว่าอย่างไร?

พระเจ้าเป็นผู้สร้างหมายความว่าอย่างไร? เหตุใดจึงสำคัญที่ต้องเชื่อในพระเจ้าผู้สร้าง

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมพระเจ้าสั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวคานาอัน?

เหตุใดพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้กำจัด / ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคานาอัน ผู้หญิง และเด็กรวมอยู่ด้วย? พระเจ้าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าสามารถโกหก?

พระเจ้าสามารถโกหก? เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะโกหก หรือเป็นการตัดสินใจของเขาที่จะไม่โกหก? ทำไมการโกหกจึงตรงกันข้ามกับพระลักษณะของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม
Top