มีรายการบาปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

ตอบเรามักคิดว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นได้ถ้าเราแค่มีรายการตรวจสอบที่ต้องปฏิบัติตาม เรามีรายการช้อปปิ้ง รายการสิ่งที่ต้องทำ รายการสินค้าที่ต้องการ และอื่นๆ แน่นอน ถ้าพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ ต้องมีรายการในพระคัมภีร์เรื่องบาปเพื่อหลีกเลี่ยง เมื่อเราดูที่พระคัมภีร์ เราพบรายการบาปอย่างแน่นอน แต่เรายังพบว่ารายการเหล่านี้ไม่สิ้นสุด
จากจุดเริ่มต้น พระเจ้าบอกมนุษย์ว่าอะไรถูกอะไรผิด พระเจ้าตรัสกับอาดัมในสวนว่า คุณมีอิสระที่จะกินจากต้นไม้ใดๆ ในสวน แต่เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว เพราะเมื่อเจ้ากินเข้าไป เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอน (ปฐมกาล 2:16-17) เมื่อลูกหลานของอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระเจ้าได้ทรงสถาปนาธรรมบัญญัติของพระองค์กับพวกเขาที่ภูเขาซีนาย บัญญัติสิบประการ (อพยพ 20:1-17) ไม่ใช่กฎหมายทั้งหมด แต่เป็นบทสรุปของทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องบอกพวกเขา หนังสือเลวีนิติและเฉลยธรรมบัญญัติทั้งเล่มอุทิศให้กับการเปิดเผยกฎหมายของพระเจ้าของชาวอิสราเอล พวกรับบีชาวยิวกล่าวว่ามีกฎหมาย 613 ฉบับในโตราห์ (หนังสือของโมเสส) ในจำนวนนั้น 365 อยู่ในหมวด เจ้าจะไม่...

มีตัวอย่างอะไรบ้างของบาปเหล่านี้ จากบัญญัติสิบประการ เรามีการบูชาเท็จ การบูชารูปเคารพ ใช้พระนามพระเจ้าในทางที่ผิด ละเมิดวันสะบาโต พ่อแม่ที่เสื่อมเสีย ฆาตกรรม การล่วงประเวณี การลักขโมย การโกหก/ การหมิ่นประมาท และความโลภ ในคำเทศนาบนภูเขา (มัทธิว 5–7) พระเยซูทรงยกบาปแบบเดียวกันนี้ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เกี่ยวกับการฆาตกรรม พระเยซูตรัสว่า ใครก็ตามที่โกรธน้องชายของเขาจะต้องถูกพิพากษา.... แต่ใครก็ตามที่พูดว่า 'เจ้าโง่!' จะตกอยู่ในอันตรายจากไฟนรก (มัทธิว 5:22) พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการล่วงประเวณีว่า ใครก็ตามที่มองดูผู้หญิงด้วยราคะ ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้ว (มัทธิว 5:28) ในกาลาเทีย 5:19-21 เราได้รับการบอกเล่าว่า การกระทำของธรรมชาติที่เป็นบาปนั้นชัดเจน: การผิดศีลธรรมทางเพศ ความมัวหมอง และการมึนเมา รูปเคารพและคาถา; ความเกลียดชัง ความไม่ลงรอยกัน ความริษยา ความขุ่นเคือง ความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัว การแตกแยก ฝ่ายและความริษยา ความมึนเมา เซ็กซ์หมู่ และอื่นๆ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนเมื่อก่อนว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตเช่นนี้จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก เพียงแค่รายการสั้นๆ เหล่านี้จะทำให้คนส่วนใหญ่มีสิ่งต่างๆ มากมายให้ทำชั่วชีวิต นอกจากรายการต่างๆ ที่สามารถพบได้ในพระคัมภีร์แล้ว ยังมีการบอกใน 1 ยอห์น 5:17 ว่าการทำผิดทั้งหมดเป็นบาป พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่บอกเราถึงสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่ในยากอบ 4:17 เราได้รับแจ้งว่าทุกคนที่รู้จักความดีที่เขาควรทำและไม่ทำนั้นถือเป็นบาปเมื่อเราพยายามรวบรวมรายการบาป เราพบว่าตนเองถูกฝังอยู่ใต้ความผิดของความล้มเหลวของเราเอง เพราะเราค้นพบว่าเราได้ทำบาปมากเกินกว่าที่เราจะตระหนักได้ พระคัมภีร์บอกเราว่า ทุกคนที่เชื่อในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอยู่ภายใต้การสาปแช่ง เพราะมีเขียนไว้ว่า 'ทุกคนที่ไม่ยอมทำทุกอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติอีกต่อไป' (กาลาเทีย 3:10) แม้ว่าคำกล่าวนั้นอาจดูเหมือนเป็นการเอาชนะใจตนเอง แต่จริงๆ แล้วมันเป็นข่าวที่ดีที่สุด เนื่องจากเราไม่สามารถรักษากฎหมายของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีคำตอบอื่น และพบสองสามข้อต่อมา: พระคริสต์ทรงไถ่เราจากคำสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยกลายเป็นคำสาปสำหรับเรา เพราะมีเขียนไว้ว่า 'ทุกคนที่ถูกสาปแช่ง ถูกแขวนไว้บนเสา' พระองค์ทรงไถ่เราเพื่อให้พรที่ประทานแก่อับราฮัมมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระสัญญาของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 3:13-14) ธรรมบัญญัติของพระเจ้า หรือรายการบาปที่เราพบในพระคัมภีร์ ทำหน้าที่เป็นครูสอนเพื่อนำเราไปสู่พระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ (กาลาเทีย 3:24)Top