หมวดหมู่: ชีวิต

ปฏิทินจุติคืออะไร?

ปฏิทินจุติคืออะไร? ปฏิทินจุติเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

บิณฑบาตคืออะไร?

บิณฑบาตคืออะไร? บิณฑบาตคืออะไร? พระคัมภีร์สั่งคริสเตียนให้บิณฑบาตไหม?

อ่านเพิ่มเติม

Ash Wednesday คืออะไร?

Ash Wednesday คืออะไร? ทำไมนักบวชจุดขี้เถ้าบนหน้าผากของคุณในวันพุธรับเถ้า?

อ่านเพิ่มเติม

คริสเตียนสามารถใช้ชีวิตที่ดีที่สุดตอนนี้ได้หรือไม่?

คริสเตียนสามารถใช้ชีวิตที่ดีที่สุดตอนนี้ได้หรือไม่? ความปรารถนาของพระเจ้าให้เรามั่งคั่งและแข็งแรงอยู่เสมอหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการยอมรับ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการยอมรับ? ฉันจะเรียนรู้ที่จะยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่อยู่เฉยได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น? คริสเตียนควรเห็นแก่ผู้อื่นไหม?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดถึงความทะเยอทะยานว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดถึงความทะเยอทะยานว่าอย่างไร? เป็นคนทะเยอทะยานผิดไหม? ความทะเยอทะยานในพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับทัศนคติ?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับทัศนคติ? ในฐานะคริสเตียน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจตคติของเรามีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความเบื่อหน่าย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความเบื่อหน่าย? การใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าควรจะน่าเบื่อไหม?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความกล้าหาญ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความกล้าหาญ? พระคัมภีร์พูดถึงความกล้าหาญอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์มีอะไรบ้าง?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดถึงการกุศลว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดถึงการกุศลว่าอย่างไร? การกุศลหมายถึงอะไรในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ? การเป็นคนบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไร เหตุใดจึงเน้นความบริสุทธิ์ทางเพศในศาสนาคริสต์

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเสื้อผ้า?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับเสื้อผ้า? เสื้อผ้ามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษยชาติอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับความมุ่งมั่น / การแก้ปัญหาอย่างไร? เหตุใดการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของคุณจึงมีความสำคัญมาก

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการสื่อสาร?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการสื่อสาร? หลักการในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสื่อสารมีอะไรบ้าง?

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาความลับ?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาความลับ? คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลสำคัญไว้เป็นความลับ?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความพอใจ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความพอใจ? ฉันจะเรียนรู้ที่จะพอใจได้อย่างไรเมื่อฉันไม่ชอบหรือเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉัน

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความกล้าหาญ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความกล้าหาญ? คริสเตียนจะมีความกล้าหาญมากขึ้นได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสินใจ?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการตัดสินใจ? ฉันจะตัดสินใจอย่างฉลาดและถูกต้องตามหลักพระเจ้าได้อย่างไร คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​คำ​แนะ​นำ​อะไร?

อ่านเพิ่มเติม
Top