หมวดหมู่: สวดมนต์

สูตร ACTS สำหรับการอธิษฐานเป็นวิธีที่ดีในการอธิษฐานหรือไม่?

สูตร ACTS สำหรับการอธิษฐานเป็นวิธีที่ดีในการอธิษฐานหรือไม่? ตัวย่อ ACTS ย่อมาจากอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการโค้งคำนับหรือคุกเข่าอธิษฐาน?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการโค้งคำนับหรือคุกเข่าอธิษฐาน? เราควรกราบหรือคุกเข่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

การอธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้าอย่างไร?

การอธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้าอย่างไร? การอธิษฐานถือเป็นการสื่อสารได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าไม่ตรัสกลับมาให้เราได้ยิน

อ่านเพิ่มเติม

การร้องออกพระนามของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

การร้องออกพระนามของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการร้องออกพระนามของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

การอธิษฐานครุ่นคิดคืออะไร?

การอธิษฐานครุ่นคิดคืออะไร? การอธิษฐานแบบไตร่ตรองเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานที่เปียกโชกและการเคลื่อนไหวของคริสตจักรที่เกิดขึ้นใหม่อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

การอธิษฐานขององค์กรมีความสำคัญหรือไม่?

การอธิษฐานขององค์กรมีความสำคัญหรือไม่? การอธิษฐานร่วมกันมีพลังมากกว่าการอธิษฐานคนเดียวหรือไม่? พระเจ้าตอบคำอธิษฐานตามจำนวนคนที่อธิษฐานหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การร้องทูลพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

การร้องทูลพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร มีตัวอย่างอะไรบ้างในพระคัมภีร์ของผู้คนที่ร้องทูลพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมการอธิษฐานทุกวันจึงสำคัญ?

ทำไมการอธิษฐานทุกวันจึงสำคัญ? เราควรอธิษฐานทุกวันหรือไม่? เราควรอธิษฐานมากกว่าวันละครั้งหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การสวดอ้อนวอนขออาหารประจำวันของเราหมายความว่าอย่างไร

การสวดอ้อนวอนขออาหารประจำวันของเราหมายความว่าอย่างไร 'ให้ขนมปังประจำวันนี้แก่เรา' มีความหมายมากกว่าแค่ขนมปังหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมเราต้องขอให้พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย?

ทำไมเราต้องขอให้พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย? อะไรคือความหมายของการช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายในคำอธิษฐานของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานหรือไม่?

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานหรือไม่? ทำไมดูเหมือนพระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานของฉันเลย? ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานโดยตอบว่าไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของฉันไหม?

พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของฉันไหม? เหตุใดจึงดูเหมือนคำอธิษฐานของฉันเพิ่งจะถึงเพดาน พระเจ้าได้ยินทุกคำอธิษฐานหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การอธิษฐานเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าหรือไม่?

การอธิษฐานเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? การอธิษฐานเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ หรือไม่? การอธิษฐานมีผลกระทบต่อแผนการของพระเจ้าจริงหรือ?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคือกุญแจสำคัญในการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ?

อะไรคือกุญแจสำคัญในการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ? ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้คำอธิษฐานของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

การสวดอ้อนวอนคืออะไร?

การสวดอ้อนวอนคืออะไร? ฉันจะวิงวอนเพื่อผู้อื่นผ่านชีวิตการอธิษฐานของฉันได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิษฐานอัญเชิญคืออะไร?

คำอธิษฐานอัญเชิญคืออะไร? สิ่งที่คุณควรจะอธิษฐานในการอธิษฐานอัญเชิญ?

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิษฐานของพระเยซูคืออะไร?

คำอธิษฐานของพระเยซูคืออะไร? คริสเตียนควรอธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเยซูหรือไม่? เนื้อหาของคำอธิษฐานของพระเยซูคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานไม่นำเราไปสู่การทดลอง

เหตุใดพระเยซูทรงสอนเราให้อธิษฐานไม่นำเราไปสู่การทดลองเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงทดลองเรา พระเจ้าล่อลวงให้เราทำบาปหรือไม่? ทำไมพระเจ้าจะนำเราไปสู่การทดลอง?

อ่านเพิ่มเติม

Lectio Divina คืออะไร?

Lectio Divina คืออะไร? ทำไม Lectio Divina ถึงอันตรายและทำไมมันถึงได้รับความนิยม?

อ่านเพิ่มเติม

การจุดเทียนเพื่อคนตายเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

การจุดเทียนเพื่อคนตายเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? จุดเทียนให้คนที่เสียชีวิตแล้วขัดกับคำสอนในพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top