หมวดหมู่: สวดมนต์

การฟังคำอธิษฐานคืออะไร?

การฟังคำอธิษฐานคืออะไร? การฟังคำอธิษฐานเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? การฟังคำอธิษฐานเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานแบบแช่และ/หรือการอธิษฐานแบบครุ่นคิดหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิษฐานของพระเจ้าคืออะไรและเราควรอธิษฐานอย่างไร?

คำอธิษฐานของพระเจ้าคืออะไรและเราควรอธิษฐานอย่างไร? คำอธิษฐานของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานที่เราควรจะท่องจำและท่องไหม? Paternoster คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดคำอธิษฐานของพระเจ้าจึงไม่รวมการขอบพระคุณ

เหตุใดคำอธิษฐานของพระเจ้าจึงไม่รวมการขอบพระคุณ มีการยื่นคำร้อง คำสารภาพ ฯลฯ แต่ไม่ขอบคุณ คำอธิษฐานทั้งหมดของเราไม่ควรขอบคุณหรือ

อ่านเพิ่มเติม

สวดมนต์เช้า / สวดมนต์เย็น คืออะไร?

สวดมนต์ตอนเช้าคืออะไร? สวดมนต์ตอนเย็นคืออะไร? คำอธิษฐานบางอย่างที่เราควรจะอธิษฐานในตอนเช้าและตอนเย็นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

วันอธิษฐานแห่งชาติคืออะไร?

วันอธิษฐานแห่งชาติคืออะไร? ที่มาของวันสวดมนต์แห่งชาติคืออะไร? คริสเตียนควรถือปฏิบัติวันอธิษฐานแห่งชาติหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ตอนนี้ฉันนอนลงเพื่อนอนอธิษฐานในพระคัมภีร์หรือไม่?

ตอนนี้ฉันนอนลงเพื่อนอนอธิษฐานในพระคัมภีร์หรือไม่? อะไรคือที่มาของ บัดนี้ฉันนอนละหมาดแล้ว?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดจึงควรอธิษฐานถึงพระบิดาของเราในสวรรค์ (มัทธิว 6:9)?

เหตุใดจึงควรสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาของเราซึ่งอยู่ในสวรรค์ ความหมายของมัทธิว 6:9 คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

พลังของการอธิษฐานคืออะไร?

พลังของการอธิษฐานคืออะไร? การอธิษฐานได้รับพลังจากแหล่งใด

อ่านเพิ่มเติม

ห่วงโซ่การอธิษฐานคืออะไร?

ห่วงโซ่การอธิษฐานคืออะไร? ห่วงโซ่การอธิษฐานเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? ห่วงโซ่การอธิษฐานเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมให้ผู้คนอธิษฐานเผื่อผู้อื่นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ลูกปัดอธิษฐานคืออะไร?

ลูกปัดอธิษฐานคืออะไร? ใช้ลูกปัดขณะอธิษฐานได้หรือไม่? ต้นกำเนิดของลูกปัดอธิษฐานคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

แนวความคิดของวารสารคำอธิษฐานเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

แนวความคิดของวารสารคำอธิษฐานเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? ค่าของ jouning สวดมนต์คืออะไร? คริสเตียนควรจดบันทึกคำอธิษฐานของพวกเขาไหม?

อ่านเพิ่มเติม

ตู้สวดมนต์คืออะไร?

ตู้สวดมนต์คืออะไร? ที่มาของแนวคิดตู้สวดมนต์คืออะไร? การอธิษฐานในตู้สวดมนต์มีค่าหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

วงกลมสวดมนต์คืออะไร?

วงกลมสวดมนต์คืออะไร? ที่มาของแนวคิดเรื่องวงกลมอธิษฐานคืออะไร? การอธิษฐานเป็นวงกลมมีคุณค่าใด ๆ หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

มีเงื่อนไขใดบ้างที่จะตอบคำอธิษฐาน?

มีเงื่อนไขใดบ้างที่จะตอบคำอธิษฐาน? ฉันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรบ้างก่อนที่พระเจ้าจะอนุญาตคำอธิษฐานของฉัน

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าสวดมนต์คืออะไร?

ผ้าสวดมนต์คืออะไร? ที่มาของผ้าสวดมนต์คืออะไร? มีพลังใด ๆ ในผ้าสวดมนต์?

อ่านเพิ่มเติม

เป็นที่ยอมรับหรือไม่ที่จะจัดขนแกะต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐาน?

เป็นที่ยอมรับหรือไม่ที่จะจัดขนแกะต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐาน? จะเป็นการดีไหมที่จะขอหลักฐานที่ชัดเจนถึงพระประสงค์ของพระองค์จากพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร?

อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร? การถือศีลอดทำให้การอธิษฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคืออุปสรรคต่อชีวิตการอธิษฐานที่ทรงพลัง?

อะไรคืออุปสรรคต่อชีวิตการอธิษฐานที่ทรงพลัง? การอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

เขาวงกตสวดมนต์คืออะไร?

เขาวงกตสวดมนต์คืออะไร? เขาวงกตอธิษฐานเป็นพระคัมภีร์หรือไม่? พระคัมภีร์กล่าวถึงความคิดของเขาวงกตทุกที่หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมอธิษฐานมีประโยชน์อย่างไร?

การประชุมอธิษฐานมีประโยชน์อย่างไร? การประชุมอธิษฐานในที่สาธารณะมีค่ามากกว่าการอธิษฐานส่วนตัวหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top