หมวดหมู่: สวดมนต์

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการละเลยละหมาด?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการละเลยละหมาด? การละเลยละหมาดเป็นบาปหรือไม่? ฉันจะเอาชนะการขาดความสนใจในการอธิษฐานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิษฐานของยาเบสคืออะไร?

คำอธิษฐานของยาเบสคืออะไร? ยาเบสคือใคร? คำอธิษฐานของยาเบสเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่เราควรอธิษฐานในวันนี้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิษฐานวิงวอนคืออะไร?

คำอธิษฐานวิงวอนคืออะไร? การวิงวอนหมายถึงอะไรในแง่ของการอธิษฐาน?

อ่านเพิ่มเติม

เราควรอธิษฐานเผื่อผู้ไม่เชื่อแบบใด?

เราควรอธิษฐานเผื่อผู้ไม่เชื่อแบบใด? ฉันควรอธิษฐานเผื่อเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับความรอด/ไม่เชื่ออย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าคลุมไหล่สวดมนต์คืออะไร?

ผ้าคลุมไหล่สวดมนต์คืออะไร? ต้นกำเนิดของผ้าคลุมไหล่สวดมนต์ของชาวยิวคืออะไร? คริสเตียนควรปฏิบัติตามธรรมเนียมทางศาสนาของชาวยิวหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงอธิษฐาน

เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงอธิษฐาน วิธีที่พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเป็นแบบอย่างให้เราทำตามในทางใดบ้าง

อ่านเพิ่มเติม

การเฝ้าอธิษฐานคืออะไร?

การเฝ้าอธิษฐานคืออะไร? มีการเฝ้าอธิษฐานในพระคัมภีร์หรือไม่? การเฝ้าอธิษฐานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอธิษฐานหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะเป็นนักรบอธิษฐานได้อย่างไร

ฉันจะเป็นนักรบอธิษฐานได้อย่างไร พระเจ้าเรียกบางคนให้เป็นนักรบอธิษฐานหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การเดินอธิษฐานคืออะไร?

การเดินอธิษฐานคืออะไร? การเดินอธิษฐานเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? สถานที่ที่คุณกำลังอธิษฐานมีผลกระทบหรือไม่ว่าคำอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

เราจะอธิษฐานถึงใคร พระบิดา พระบุตร หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราจะอธิษฐานถึงใคร พระบิดา พระบุตร หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอธิษฐานถึงใคร? มันสำคัญสำหรับใครที่เราสวดอ้อนวอนของเรา?

อ่านเพิ่มเติม

เรา​ควร​อธิษฐาน​เพื่อ​ผู้​นำ​ของ​เรา​อย่าง​ไร​และ​ทำไม?

เรา​ควร​อธิษฐาน​เพื่อ​ผู้​นำ​ของ​เรา​อย่าง​ไร​และ​ทำไม? เหตุใดจึงสำคัญที่เราต้องสวดอ้อนวอนให้ผู้นำของเรา

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อคนตาย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อคนตาย? มีเหตุผลใดบ้างในพระคัมภีร์ที่จะอธิษฐานเผื่อคนตาย?

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นจึงสำคัญ?

ทำไมการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นจึงสำคัญ? พระคัมภีร์สอนให้เราอธิษฐานเผื่อผู้อื่นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์สำหรับการอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่รอดหรือไม่?

มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์สำหรับการอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่รอดหรือไม่? หากพวกเขาเป็นผู้ได้รับเลือก พวกเขาจะไม่รอดหรือ?

อ่านเพิ่มเติม

ถ้าพระเยซูประณามพวกฟาริสีที่อธิษฐานเสียงดัง เราควรอธิษฐานออกมาดังไหม?

ถ้าพระเยซูประณามพวกฟาริสีที่อธิษฐานเสียงดัง เราควรอธิษฐานออกมาดังไหม? คุณจะสวดอ้อนวอนโดยไม่สวดอ้อนวอนให้คนอื่นเห็นและได้ยินได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์อธิษฐานมีประสิทธิภาพมากกว่าคำอธิษฐานอื่นๆ หรือไม่?

พระคัมภีร์อธิษฐานมีประสิทธิภาพมากกว่าคำอธิษฐานอื่นๆ หรือไม่? มีค่าในการอ้างพระคัมภีร์ในขณะที่คุณอธิษฐานหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐานถึงคนตาย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน / พูดกับ / พูดคุยกับคนตาย? เป็นไปได้ไหมที่จะสนทนากับคนตาย?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันกำลังอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า?

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันกำลังอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า? การอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

เป็นที่ยอมรับหรือไม่ที่จะอธิษฐานซ้ำ ๆ เพื่อสิ่งเดียวกัน?

เป็นที่ยอมรับหรือไม่ที่จะอธิษฐานซ้ำ ๆ เพื่อสิ่งเดียวกัน? เราควรอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างเพียงครั้งเดียวและวางใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การอธิษฐานโดยไม่หยุดหมายความว่าอย่างไร

การอธิษฐานโดยไม่หยุดหมายความว่าอย่างไร การอธิษฐานโดยไม่หยุดหมายถึงการอธิษฐานตลอดเวลาหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top