หมวดหมู่: ความรอด

เหตุใดการยอมรับพระคริสต์จึงถูกกล่าวถึงในการประกาศเมื่อไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์?

เหตุใดการยอมรับพระคริสต์จึงถูกกล่าวถึงในการประกาศเมื่อไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์? การเชื้อเชิญผู้คนให้ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะหาอายุของความรับผิดชอบในพระคัมภีร์ได้จากที่ใด

ฉันจะหาอายุของความรับผิดชอบในพระคัมภีร์ได้จากที่ใด อายุของดุลยพินิจคืออะไร? อายุของความรับผิดชอบเป็นแนวคิดในพระคัมภีร์หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดพระเจ้าจึงเรียกร้องให้มีการบูชาสัตว์ในพันธสัญญาเดิม?

เหตุใดพระเจ้าจึงเรียกร้องให้มีการบูชาสัตว์ในพันธสัญญาเดิม? การสังเวยสัตว์เป็นการบอกล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

หากความรอดของเรามั่นคงชั่วนิรันดร์ เหตุใดพระคัมภีร์จึงเตือนอย่างเข้มงวดถึงการละทิ้งความเชื่อ?

หากความรอดของเรามั่นคงชั่วนิรันดร์ เหตุใดพระคัมภีร์จึงเตือนอย่างเข้มงวดถึงการละทิ้งความเชื่อ? คริสเตียนแท้สามารถละทิ้งความเชื่อได้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

เป็นพระคัมภีร์ที่จะถามพระเยซูในใจของคุณหรือไม่?

เป็นพระคัมภีร์ที่จะถามพระเยซูในใจของคุณหรือไม่? ความคิดที่จะขอให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของคุณมาจากไหน?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร

ฉันจะมั่นใจในความรอดของฉันได้อย่างไร ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฉันได้รับความรอด?

อ่านเพิ่มเติม

คริสเตียนที่หันหลังกลับยังรอดอยู่ไหม?

คริสเตียนที่หันหลังกลับ / หักหลังยังรอดหรือไม่? คริสเตียนแท้จะถอยห่างได้ไกลแค่ไหน?

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวร้าย/ข่าวดีในการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นอย่างไร?

ข่าวร้าย/ข่าวดีในการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นอย่างไร? อะไรคือข่าวร้ายของข่าวประเสริฐ? อะไรคือข่าวดีของข่าวประเสริฐ?

อ่านเพิ่มเติม

บัพติศมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือไม่?

บัพติศมาจำเป็นสำหรับความรอดหรือไม่? ฉันต้องรับบัพติศมาจึงจะรอดหรือไม่? เหตุใดหลายคนจึงเชื่อว่าต้องรับบัพติศมาเพื่อความรอด

อ่านเพิ่มเติม

ผู้คนได้รับความรอดอย่างไรก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา?

ผู้คนได้รับความรอดอย่างไรก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา? ผู้คนไปสวรรค์ต่อหน้าพระเยซูหรือไม่? เกิดอะไรขึ้นกับคนก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา?

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลสามารถเชื่อในความหมายบางอย่างแต่ไม่รอดได้หรือไม่?

บุคคลสามารถเชื่อในความหมายบางอย่างแต่ไม่รอดได้หรือไม่? อะไรคือความแตกต่างระหว่างความเชื่อและการเชื่อเพื่อความรอด?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดระบบสังเวยจึงต้องการเครื่องบูชาด้วยเลือด?

เหตุใดระบบสังเวยจึงต้องการเครื่องบูชาด้วยเลือด? เลือดมีความสำคัญอย่างไรในการชดใช้บาป?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าจะทรงลบล้างการล่วงละเมิดของเราหมายความว่าอย่างไร

พระเจ้าจะทรงลบล้างการล่วงละเมิดของเราหมายความว่าอย่างไร พระเจ้าจะทรงลบล้างการล่วงละเมิดของเราได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่หมายความว่าอย่างไร

การเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่หมายความว่าอย่างไร ฉันจะเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

การบังเกิดจากพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร

การบังเกิดจากพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร การเกิดของพระวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกับการเกิดใหม่หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระคุณราคาถูกคืออะไร?

พระคุณราคาถูกคืออะไร? ใครเป็นผู้ริเริ่มวลีที่พระคุณราคาถูก? แนวคิดเกรซราคาถูกโต้แย้งอะไร

อ่านเพิ่มเติม

เด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรสจะรอดได้หรือไม่?

เด็กที่ตั้งครรภ์นอกสมรสจะรอดได้หรือไม่? พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่เป็นลูกครึ่งหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

คริสเตียนเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

คริสเตียนเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร? แนวคิดเชิงเทววิทยาของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรอดคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

หลักคำสอนเรื่องความรอดของคริสเตียนคืออะไร?

ความรอดคืออะไร? หลักคำสอนเรื่องความรอดของคริสเตียนคืออะไร? เราได้รับความรอดจากอะไร และเรากำลังได้รับความรอดจากอะไร?

อ่านเพิ่มเติม

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้หรือไม่?

คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้หรือไม่? มีวิธีใดบ้างที่ความรอดจะหายไป? เมื่อฉันได้รับความรอด ความรอดนั้นมั่นคงและมั่นคงหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top