หมวดหมู่: ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

การอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร

การอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร เหตุใดการอยู่ในพระคริสต์จึงสำคัญนัก?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์?

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์? ฉันจะมีชีวิตที่มีความสุข สมหวัง และถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดถึงความสำคัญของความรับผิดชอบอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดถึงความสำคัญของความรับผิดชอบอย่างไร? เหตุใดจึงสำคัญที่คนอื่นต้องรับผิดชอบฉัน

อ่านเพิ่มเติม

ฉันควรมองหาอะไรจากพันธมิตรที่รับผิดชอบ?

ฉันควรมองหาอะไรจากพันธมิตรที่รับผิดชอบ? เหตุใดจึงสำคัญที่คนอื่นทำให้ฉันต้องรับผิดชอบในการดำเนินกับพระคริสต์

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดการใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าจึงสำคัญ

เหตุใดการใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าจึงสำคัญ ทำไมเวลาอยู่คนเดียวกับพระเจ้าจึงมีค่ามาก?

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นคริสเตียน?

ฉันเป็นคริสเตียนหรือไม่? ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นคริสเตียน? เครื่องหมายระบุตัวตนของคริสเตียนคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

อำนาจของผู้เชื่อคืออะไร?

อำนาจของผู้เชื่อคืออะไร? ผู้เชื่อมีอำนาจทางจิตวิญญาณอะไร? อันตรายจากการอ้างสิทธิ์มากเกินไปคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

ผู้เชื่อมีอำนาจเหนือซาตานหรือไม่?

ผู้เชื่อมีอำนาจเหนือซาตานหรือไม่? หากมี ผู้เชื่อมีอำนาจอะไรในการตำหนิซาตาน?

อ่านเพิ่มเติม

คริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะตำหนิมารหรือไม่?

คริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะตำหนิมารหรือไม่? โดยทางพระนามพระเยซู เราสามารถตำหนิมารร้ายและบังคับมันให้หนีไปได้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

ถอยหลังหมายความว่าอย่างไร?

ถอยหลังหมายความว่าอย่างไร? ถอยหลังคืออะไร? การถูกหักหลังหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นลูกของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

การเป็นลูกของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อกล่าวถึงบางคนว่าเป็นบุตรของพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรเป็นกุญแจสำคัญในการเกิดผลในฐานะคริสเตียน?

อะไรเป็นกุญแจสำคัญในการเกิดผลในฐานะคริสเตียน? ฉันจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณมากขึ้นในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นคนบริสุทธิ์เป็นไปได้หรือไม่ เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์?

การเป็นคนบริสุทธิ์เป็นไปได้หรือไม่ เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่บริสุทธิ์? เหตุใดพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้เราบริสุทธิ์ในเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบริสุทธิ์อย่างบริบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้เกิดใหม่แล้ว?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้เกิดใหม่แล้ว? การเกิดใหม่หมายถึงอะไร การพูดตามพระคัมภีร์?

อ่านเพิ่มเติม

เรา​ควร​พยายาม​เป็น​เหมือน​พระ​เยซู​ถึง​ขนาด​ไหน?

เรา​ควร​พยายาม​เป็น​เหมือน​พระ​เยซู​ถึง​ขนาด​ไหน? เป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูในชีวิตนี้?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอุทิศถวาย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการอุทิศถวาย? การอุทิศชีวิตของคุณแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความสงสัย?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความสงสัย? ฉันจะเอาชนะความสงสัยและพบความกล้าหาญ สันติสุข และความเข้มแข็งผ่านความสัมพันธ์ของฉันกับพระคริสต์แทนได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความเชื่อ?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความเชื่อ? ฉันจะเอาชนะความสงสัยด้วยศรัทธาที่เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความสงบภายใน?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความสงบภายใน? พระเจ้าจะทรงช่วยให้ฉันพบสันติสุขภายในได้อย่างไร สันติสุขภายในที่แท้จริงคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์พูดถึงสัญชาตญาณว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดถึงสัญชาตญาณว่าอย่างไร? บางครั้งพระเจ้าให้สัญชาตญาณพิเศษแก่ผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top