พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาพลังงาน?

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาพลังงาน / ยารักษาพลังงาน / เรกิ? ตอบในโลกที่ผู้คนมักไขว่คว้าความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจุดประสงค์ที่สูงกว่า การบำบัดด้วยพลังงานเป็นปรัชญายุคใหม่อีกประการหนึ่งที่นำเสนอตัวเองว่าเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับมนุษย์ เกิดมาด้วยความบาป เราทุกคนเข้ามาในโลกด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล—ว่าเราเป็นผู้ควบคุมสุขภาพ ร่างกายของเรา ชีวิตของเรา สถานการณ์ของเรา และชะตากรรมของเรา บรรดาผู้ที่ไม่ได้หันไปหาพระเจ้าเพื่อความจริงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องค้นหาภายในตัวพวกเขาเอง

การฝึกบำบัดด้วยพลังงานไม่ได้เป็นศาสนาในตัวเอง แต่เป็นเส้นทางสู่จิตวิญญาณของตัวเอง มันนำเราไปสู่การเดินทางส่วนตัวที่กระตุ้นให้เราจดจ่อกับตัวเองและวิธีที่พลังงานของเราสอดคล้องกับพลังงานของจักรวาล โลก และชีวิตอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถถูกสอนให้รักษาตัวเองได้โดยใช้ญาณทิพย์ในการมองเห็นว่าพลังงานเชิงลบอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะระบุสาเหตุของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย อารมณ์ หรือจิตวิญญาณเรอิกิเป็นเทคนิคการรักษาพลังงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ว่ากันว่าได้รับการพัฒนาโดยพระภิกษุสงฆ์ที่ใช้สัญลักษณ์จักรวาลเพื่อการรักษา เรกิอ้างว่าทำงานโดยการขจัดสิ่งกีดขวางการไหลของพลังงานพลังชีวิตไปทั่วร่างกาย สิ่งกีดขวางเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากความคิด การกระทำ หรือความรู้สึกด้านลบ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นสาเหตุพื้นฐานของการเจ็บป่วย หลายคนถึงกับอ้างว่าการใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่พระเยซูได้รับพลังการรักษา มากกว่าที่จะอ้างฤทธิ์เดชของพระองค์จากการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าการใช้พลังงานบำบัดกระตุ้นให้เราวางใจในตัวเราและร่างกายของเราอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนมัสการ สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการรักษาพลังงาน จะไม่มีการยกย่องพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว และพระองค์ไม่ได้รับการยกย่องใดๆ ในการรักษา ผู้ที่ใช้วิธีการรักษาเหล่านี้ได้ทำให้ตัวเองเป็นพระเจ้าของเขาเอง การมีส่วนร่วมในการรักษาพลังงานนั้นเป็นอันตรายทางวิญญาณอย่างน้อยที่สุด

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูคือผู้มารักษา แล้วพระเยซูตรัสว่า 'มาหาเรา ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักหนา เราจะให้เจ้าได้พัก' (มัทธิว 11:28) พระเจ้าไม่ต้องการหรือคาดหวังให้เราช่วยตัวเอง พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต ทุกสิ่งที่ดีและเป็นความจริง บรรดาผู้ที่ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเยซูจะไม่มีวันมาถึงสถานที่แห่งการรักษาทางวิญญาณ เพราะจิตใจของชนชาตินี้แข็งกระด้าง พวกเขาแทบจะไม่ได้ยินกับหูและปิดตาลง มิฉะนั้นพวกเขาจะเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู เข้าใจด้วยใจแล้วหันกลับมา เราจะรักษาพวกเขาให้หาย (มัทธิว 13:15)Top