การเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชหมายความว่าอย่างไร

ตอบสดุดี 23:4 ซึ่งอ่านว่า แม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้า ไม้เท้าและไม้เท้าของคุณ พวกเขาปลอบโยนฉัน (ESV) เป็นหนึ่งในโองการที่โด่งดังที่สุดในพระคัมภีร์ มักใช้ในงานศพหรือโดยผู้ที่ใกล้ตาย ข่าวสารของสดุดี 23:4 เป็นการปลอบโยนอย่างหนึ่ง เราไม่ต้องกลัว พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา การประทับอยู่ของพระองค์ทำให้เรามีกำลังและความหวัง

อย่างไรก็ตาม หุบเขาเงามัจจุราชอาจไม่ใช่การแปลข้อความภาษาฮีบรูดั้งเดิมที่แม่นยำที่สุด ดิ NIV, NLT และ HCBS แปลวลีนี้ว่าหุบเขาที่มืดมิดที่สุด ส่งผลให้สดุดี 23:4 อ่านว่า แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินผ่านหุบเขาที่มืดมิดที่สุด . . . คำภาษาฮีบรูสำหรับเงามรณะคือ sal-ma-wet ซึ่งหมายถึงความมืดหรือเงามืด มันมีรากเดียวกับคำภาษาฮีบรูสำหรับความตาย ( เปียก ) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้แปลพระคัมภีร์บางคนถึงกล่าวถึงความตายไว้ในสดุดี 23:4นอกจากนี้ แนวความคิดเรื่องความมืดเข้ากันได้ดีกว่ามากในบริบทของสดุดี 23 สดุดี 23 โดยเฉพาะข้อ 1–4 ใช้ภาษาของคนเลี้ยงแกะและแกะของเขาบรรยายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า: พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของฉัน ฉันจะไม่ต้องการ พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปข้างน้ำนิ่ง . . . แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้า ไม้เท้าและไม้เท้าของท่านปลอบโยนข้าพเจ้า (สดุดี 23:1–4)แกะไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความตาย พวกเขาเข้าใจดีว่าการเข้าไปในหุบเขาอันมืดมิดอาจเป็นอันตรายได้ ประเด็นของสดุดี 23:4 คือ แม้ว่าเราจะมีเหตุผลที่จะต้องกลัว เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัว เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา และพระองค์จะทรงดูแลเรา เหมือนคนเลี้ยงแกะที่รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่และมีผลประโยชน์สูงสุดในใจเรา

ดังนั้น จึงไม่ปรากฏว่าหุบเขาเงามัจจุราชเป็นคำแปลที่ถูกต้องที่สุดในสดุดี 23:4 หุบเขาอันมืดมิดเชื่อมต่อกับฝูงแกะที่นอนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีและริมน้ำที่เงียบสงบได้ดีกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักของสดุดี 23:4 ยังคงใช้กับความตายอย่างแน่นอน หลายคนกลัวความตาย และแน่นอนว่าผู้ที่เผชิญกับความตายจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหุบเขาที่มืดมิด แต่แม้ในความตาย เราก็ไม่ต้องกลัว เพราะพระเจ้าสถิตกับเรา และพระองค์จะทรงปกป้องและปลอบโยนเราผ่านพ้นไปทั้งหมดTop