เวอร์ชันมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ (NRSV) คืออะไร?

ตอบเวอร์ชันมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ – ประวัติ
NRSV ได้รับการแปลโดยแผนกการศึกษาคริสเตียนของสภาคริสตจักรแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคริสเตียนสากล เรียกว่า เวอร์ชันมาตรฐานที่แก้ไขใหม่ เพราะเป็นการแก้ไขและหมายถึงการแทนที่ แก้ไขเวอร์ชันมาตรฐาน ค.ศ. 1952 เผยแพร่ในปี 1989 NRSV มีสามเวอร์ชัน: NRSV ที่มีพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ NRSV พระคัมภีร์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงหนังสือที่ไม่มีหลักฐาน/ดิวเทอโรคาโนนิคัล และ NRSV ฉบับคาทอลิก ที่มีหนังสือในพันธสัญญาเดิมตามลำดับของภูมิฐานละติน. นอกจากนี้ยังมี NRSV ฉบับ anglicized ซึ่งแก้ไขข้อความเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับการสะกดคำและไวยากรณ์ของอังกฤษเวอร์ชันมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ – วิธีการแปล
NRSV มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากการค้นพบต้นฉบับที่ทำขึ้นตั้งแต่การพิมพ์ of แก้ไขเวอร์ชันมาตรฐาน และเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าในทุนการศึกษาตั้งแต่ RSV ได้รับการเผยแพร่ นักแปล NRSV เลือกที่จะกำจัดภาษาโบราณ โดยเฉพาะสรรพนามเจ้าและเจ้า พวกเขายังทำการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันในการแปลคำที่เจาะจงเพศบางคำโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นกลางทางเพศมากขึ้น ในสถานที่ที่ไม่เห็นว่าเรื่องเพศเป็นปัญหา เช่น ผู้คนแทนที่มนุษยชาติ เป้าหมายของผู้แปลคือต้องมีความอ่อนไหวต่ออันตรายของการกีดกันทางเพศที่เกิดจากอคติโดยธรรมชาติของภาษาอังกฤษที่มีต่อเพศชาย (คำนำของ NRSV จากเว็บไซต์สภาคริสตจักรแห่งชาติ) NRSV ยังพยายามขยายวลีเฉพาะเพศเช่นพี่น้องเป็นพี่น้องกันเวอร์ชันมาตรฐานที่แก้ไขใหม่ – ข้อดีและข้อเสีย
โดยรวมแล้ว เวอร์ชันมาตรฐานที่แก้ไขใหม่ เป็นการแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษที่ดี ข้อเท็จจริงที่ว่า NRSV มีฉบับคาทอลิก (รวมถึงคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน) และข้อเท็จจริงที่ว่ามัน 'รวมเรื่องเพศ' ในการแปลภาษาบางส่วน ทำให้ไม่สามารถรับเอาฉบับนั้นมาใช้โดยคริสเตียนหัวโบราณและอีเวนเจลิคัลส่วนใหญ่ นอกจากนี้ หลายคนยังถือว่า NRSV ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ – ตัวอย่างกลอน
ยอห์น 1:1,14 – ในการเริ่มต้นคือพระคำ และพระคำอยู่กับพระเจ้า และพระคำคือพระเจ้า และพระวาจาก็ทรงกลายเป็นเนื้อหนังและทรงดำรงอยู่ท่ามกลางพวกเรา และเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ สง่าราศีเหมือนบุตรคนเดียวของบิดา เปี่ยมด้วยพระคุณและความจริง

ยอห์น 3:16 – เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 8:58 – พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า 'เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่อับราฮัมจะเป็น เราเป็น'

เอเฟซัส 2:8-9 – เพราะโดยพระคุณ คุณได้รับความรอดโดยความเชื่อ และนี่ไม่ใช่การกระทำของคุณเอง มันเป็นของประทานจากพระเจ้า—ไม่ใช่ผลของการกระทำ, เพื่อจะไม่มีใครอวดได้.

ทิตัส 2:13 – ขณะที่เรารอคอยความหวังอันเป็นพรและการสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์

Top