เหตุใดอับราฮัมจึงต่อรองกับพระเจ้าในเรื่องเมืองโสโดมและโกโมราห์ (ปฐมกาล 18)

เหตุใดอับราฮัมจึงต่อรองกับพระเจ้าในเรื่องเมืองโสโดมและโกโมราห์ (ปฐมกาล 18) ตอบเมื่อพระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระองค์ที่จะทำลายเมืองโสโดมและโกโมราห์อันเนื่องมาจากความชั่วร้ายของเมืองเหล่านั้น อับราฮัมขอให้พระเจ้าไว้ชีวิตผู้คน อันที่จริง อับราฮัมสนทนากันยาวเพื่อไกล่เกลี่ยสำหรับเมืองต่างๆ

ประการแรก อับราฮัมต้องการให้พระเจ้าไว้ชีวิตคนชอบธรรมที่อาศัยอยู่ในเมืองโซโดมและโกโมราห์ พระองค์ตรัสถามว่า เจ้าจะกวาดล้างคนชอบธรรมไปพร้อมกับคนชั่วจริงหรือ? สมมติว่ามีผู้ชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมือง แล้วเจ้าจะกวาดล้างที่นั้นเสีย และไม่ละเว้นไว้ให้คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในนั้นหรือ? อย่าทำอย่างนี้เลย ที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วให้ตายเสีย เพื่อคนชอบธรรมจะประพฤติตัวเหมือนคนชั่ว! ห่างไกลจากคุณ! ผู้พิพากษาของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะไม่ทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือ (ปฐมกาล 18:23-25).ประการที่สอง โลต หลานชายของอับราฮัมอาศัยอยู่ในเมืองโสโดม พระเจ้าไว้ชีวิตโลตและลูกสาวสองคนของเขา บางทีอาจเป็นผลโดยตรงจากคำขอของอับราฮัม ปฐมกาล 19:29 กล่าวว่า เมื่อพระเจ้าทำลายเมืองต่างๆ ในหุบเขา พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัม และส่งโลทออกจากท่ามกลางการโค่นล้มเมื่อเขาล้มล้างเมืองต่างๆ ที่โลทเคยอาศัยอยู่ แน่นอน อับราฮัมต้องการเห็นญาติพี่น้องของเขาได้รับการปกป้องจากการพิพากษาของพระเจ้าประการที่สาม อับราฮัมสงสารชาวเมืองโสโดมและโกโมราห์ ขณะที่เขาเข้าใจการพิพากษาของพระเจ้าในเรื่องบาป อับราฮัมขอให้พระเจ้าไว้ชีวิตเมืองนี้ แม้ว่าจะพบคนชอบธรรมเพียงสิบคนก็ตาม (ปฐมกาล 18:32) พระเจ้าตกลงที่จะไว้ชีวิตเมืองนี้เพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมสิบคน ดู​เหมือน​ว่า​มี​ผู้​ชอบธรรม​ไม่​ถึง​สิบ​คน เนื่อง​จาก​พระเจ้า​ทรง​ทำลาย​เมือง​ต่าง ๆ โดย​เว้น​แต่​โลต​และ​บุตร​สาว​สอง​คน​เท่า​นั้น. (พระเจ้ายังวางแผนที่จะช่วยภรรยาของล็อตด้วย แต่เธอเสียชีวิตเมื่อเธอไม่เชื่อฟังพระเจ้าและหันกลับมามองดูเมืองที่ถูกทำลาย)

ความเห็นอกเห็นใจของอับราฮัมที่มีต่อชาวเมืองโสโดมและโกโมราห์เผยให้เห็นถึงจิตใจของชายผู้เอาใจใส่ผู้อื่นอย่างมาก รวมทั้งผู้ที่ไม่ติดตามพระเจ้า อันที่จริง ทูตสวรรค์ที่มาเยี่ยมโลตถูกคนเมืองโสโดมที่ประสงค์จะมีเพศสัมพันธ์กับพวกเขาคุกคาม แม้ว่าชาวเมืองโสโดมจะชั่วร้าย แต่อับราฮัมก็ไม่อยากเห็นความพินาศของพวกเขาเช่นเดียวกับอับราฮัม เราได้รับเรียกให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมทั้งผู้ที่ชีวิตไม่ดำเนินตามทางของพระผู้เป็นเจ้า ในที่สุด เราต้องยอมรับการพิพากษาของพระเจ้า แม้ว่าการตัดสินใจของพระองค์จะไม่ใช่ทางเลือกที่เราปรารถนา

คำขอของอับราฮัมที่ให้ไว้ชีวิตเมืองเหล่านี้ถูกปฏิเสธ บางครั้งพระเจ้าก็ปฏิเสธคำขอของเราเช่นกัน แม้ว่าเราจะอธิษฐานด้วยเจตนาดีก็ตาม พระเจ้าอาจมีแผนอื่นที่เราไม่เข้าใจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์

สุดท้าย ให้พิจารณาว่าพระเจ้าตอบสนองคำขอของอับราฮัมโดยช่วยโลตและลูกสาวของเขาอย่างไร ถึงแม้งานไกล่เกลี่ยของอับราฮัมไม่ได้ผลให้ต้องเสียเมือง แต่ก็นำมาซึ่งความรอดของหลานชายของอับราฮัม คำอธิษฐานของอับราฮัมเพื่อผู้อื่นมีความสำคัญ เช่นเดียวกับคำอธิษฐานของเราในทุกวันนี้

Top