เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า ให้เด็กเล็กๆ มาหาเรา

เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า ให้เด็กเล็กๆ มาหาเรา ตอบจนถึงจุดหนึ่งระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของพระเยซู เด็กบางคนถูกพามาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะได้วางพระหัตถ์บนพวกเขาและอธิษฐานเผื่อพวกเขา (มัทธิว 19:13) พวกสาวกพยายามขับไล่เด็ก ๆ ออกไป แต่พระเยซูตรัสว่า 'ให้เด็ก ๆ มาหาเราและอย่าขัดขวางพวกเขาเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นคนเหล่านี้ (ข้อ 14) มาระโก 10:14 (KJV) เสริมว่าพระเยซูทรงไม่พอใจสาวกของพระองค์มากสำหรับการกระทำของพวกเขา แล้วทรงอวยพรเด็กๆ (มัทธิว 19:15)

เรื่องนี้มีองค์ประกอบที่น่าสงสัยอยู่สองประการ ประการแรก เหตุใดเหล่าสาวกจึงพยายามกันเด็กให้ห่างจากพระเยซู พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อตรัสว่า ให้เด็กเล็กๆ มาหาเรา . . เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของพวกนี้หรือ?สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเด็กในสมัยของพระเยซูไม่จำเป็นต้องถูกมองว่าเป็นคนพิเศษหรือน่ารักเป็นพิเศษ ยกเว้นพ่อแม่ของพวกเขาเอง หลายวัฒนธรรมในทุกวันนี้มองว่าเด็กอ่อนหวาน ไร้เดียงสา และฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ วัฒนธรรมของชาวยิวในวันนั้นคงมองไม่เห็นเด็กในแง่ดีเช่นนั้น สานุศิษย์น่าจะตำหนิผู้ที่พาเด็กมาหาพระเยซูเพราะพวกเขารู้สึกว่าการนำเด็กมาหาพระเยซูนั้นไม่เหมาะสมในสังคมหรือเพราะพวกเขาคิดว่าเด็กจะรบกวนพระเยซู เป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อขัดขวางพ่อแม่ไม่ให้พาลูกมาหาพระเยซูนั้นไม่ได้เกิดจากความไร้ความปรานีแต่เกิดจากความปรารถนาที่จะเคารพจุดยืนของพระเยซูในฐานะครู แต่พระเยซูต้องการให้เด็กๆ มาหาพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ให้เด็กๆ มาเถิด เพราะพระองค์ทรงประสงค์จะอวยพรพวกเขาเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่นึกถึงพระเยซูทรงมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เด็ก ๆ ขัดสนและพึ่งพาอาศัยกัน และพวกเขาแทบไม่รู้เรื่องชีวิตเลย ส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับอารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่พระเยซูตรัสว่า อาณาจักรสวรรค์เป็นของเหล่านี้ (มัทธิว 19:14) พระคัมภีร์มักจะเปรียบเทียบผู้เชื่อกับเด็ก (เช่น ลูกา 10:21; กาลาเทีย 4:19; 1 ยอห์น 4:4) อันที่จริง พระเยซูบอกคนที่ติดตามพระองค์ เราบอกความจริงแก่คุณ เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คุณจะไม่เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ ดังนั้นใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งต่ำต้อยของเด็กคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ (มัทธิว 18:3–4; เปรียบเทียบ มาระโก 10:15)

คำสั่งของพระเยซูที่ให้เด็กเล็กๆ มาหาฉันเผยให้เห็นความจริงหลายประการ: 1) เด็กต้องได้รับพรจากพระเจ้า 2) พระเจ้าต้องการอวยพรเด็ก 3) พ่อแม่ควรได้รับการสนับสนุนให้พาลูกไปหาพระเยซูตั้งแต่อายุยังน้อยและสอนวิธีของพระองค์ให้พวกเขา 4) พระเยซูทรงถือว่าผู้ที่อ่อนแอที่สุดและอ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเรา 5) ไม่ว่าผู้ติดตามของพระเยซูจะมีความเมตตากรุณาเพียงใด พระเยซูเองก็ยังมีความสงสารมากกว่า 6) ผู้ที่มาหาพระคริสต์ต้องทำด้วยความถ่อมตัว ศรัทธา และความเรียบง่ายแบบเด็กๆเช่นเดียวกับเด็กที่วางใจพ่อแม่โดยปริยาย ผู้เชื่อวางใจพระเจ้า ศรัทธาไม่ใช่การรู้ทุกอย่างหรือทำทุกอย่างให้ถูกต้อง คือการรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระบิดาจะทรงดูแลเรา การวางใจในพระองค์ แม้ว่าชีวิตจะน่าสะพรึงกลัว เศร้า และไม่มีเหตุผล คือสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อเป็นเหมือนเด็ก บรรดาผู้ที่พระบิดาประทานแก่ข้าพเจ้าจะมาหาข้าพเจ้า และผู้ใดที่มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่มีวันขับไล่ (ยอห์น 6:37) พระเจ้ารักลูกของพระองค์

Top